“Hidden in-between Haydn & Mozart”

Theaterzaal Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, Leuven

In het 18de-eeuwse Wenen, Parijs en Brussel bewandelden een schare componisten de nieuwe paden die Joseph Haydn, de vader van de symfonie, en Wolfgang Amadeus Mozart hadden getrokken. 
 De opvallendste onder hen waren de Brusselaar Pieter Van Maldere en de Bruggeling Hébert Leemans. Van Maldere genoot hoog aanzien bij Haydn en Mozart. Leemans werd in Parijs zelfs meer gewaardeerd dan Mozart.

Programma Pieter Van Maldere 
Ouverture in D
 Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto voor klarinet en orkest K622 
 Hébert Leemans Symfonie N°9 in G Major
 Joseph Haydn Symfonie n°49 in F Mineur “La Pasione”

“Hidden in-between Haydn & Mozart”

Vlinderpaleis, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen

In het 18de-eeuwse Wenen, Parijs en Brussel bewandelden een schare componisten de nieuwe paden die Joseph Haydn, de vader van de symfonie, en Wolfgang Amadeus Mozart hadden getrokken. 
 De opvallendste onder hen waren de Brusselaar Pieter Van Maldere en de Bruggeling Hébert Leemans. Van Maldere genoot hoog aanzien bij Haydn en Mozart. Leemans werd in Parijs zelfs meer gewaardeerd dan Mozart.

Programma Pieter Van Maldere 
Ouverture in D
 Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto voor klarinet en orkest K622 
 Hébert Leemans Symfonie N°9 in G Major
 Joseph Haydn Symfonie n°49 in F Mineur “La Pasione”

Previous events

Terra Nova Collective Carlota Garcia, flauta clàssica Shiho Ono, violí Blanca Prieto, violí i viola Marc Claes, viola Teresa Madeira, violoncel Vlad Weverbergh, director artístic i clarinet di bassetto

Programa Obres de W. A. Mozart i A. Vanderhagen.

El programa de Terra Nova Collective combina la música de Vanderhagen, de qui celebrem el bicentenari de la seva mort, amb la de Mozart. Les obres d’aquests dos compositors són la màxima representació del refinament artístic de dos dels centres culturals més importants de finals del segle XVIII: Viena i París. A Viena, Wolfgang Amadeus Mozart va ser el compositor de referència del regnat de l’emperador habsburg Josep II. A París, la música del compositor flamenc Amand Vanderhagen, una figura oblidada de la vida musical parisenca de després de la Revolució Francesa, va ser la banda sonora del regnat d’un altre emperador amb gran influència en la història d’Europa: Napoleó I.