TROUVAILLES Music meets the Eye

TROUVAILLES is een reeks waarbij het Terra Nova Collective muzikale vondsten aan het publiek presenteert. Typerend aan het format TROUVAILLES zijn de interviews. Dynamische gesprekken worden snel afgewisseld door muziek. Je ervaart een mix tussen een concert en een live radio uitzending. Het dynamisch vermengen van muziek en duiding werd in de jaren vijftig in America zeer populair met de Young People’s Concerts van Leonard Bernstein.

Naast de muzikale vondsten worden de concertprogramma’s  aangeboden in combinatie met meer bekende muziek waarmee een verband wordt gelegd. Deze onderlinge banden worden vervolgens tijdens gesprekken en Q&A’s duidelijk.

Terra Nova werkt hiervoor samen met de Thomas More Hogeschool en met de Universiteit Antwerpen, en vormingsinstelling Amarant.

De Trouvaille-formule is uniek en werd door Terra Nova reeds twee seizoenen met succes beproefd. Ze is er op gericht de glazen wand tussen muzikanten en musicologen enerzijds en het publiek anderzijds verder te doorbreken. Anders dan bij een lecture-performance wordt er door de moderator een meer dynamische wisselwerking tussen het publiek en de muzikanten gecreëerd. Wat minder bekende instrumenten worden getoond, verklaard en zo nodig uit elkaar gehaald. Musicologen en andere experten delen via interviews hun expertise en visie op het wetenschappelijk onderzoek. Het publiek blijft niet passief maar wordt onderworpen aan vragen en uitgenodigd om instrumenten te bekijken en aan te raken. Zo wordt het wegwijs gemaakt doorheen de intrigerende wereld van de klassieke muziek.

Deze meer open, flexibele en informele stijl staat garant voor een interactieve ontdekkingstocht die zowel aanslaat  bij jong-volwassenen en een door de wol geverfde concertpubliek.

Tijdens TROUVAILLES wordt moderator Vlad Weverbergh dit seizoen weer bijgestaan door musicoloog David Vergauwen. Bij enkele themaconcerten worden ook speciale gasten, zoals Bart Stouten , Willy Claes en Chantal Pattyn uitgenodigd.

 

TROUVAILLES Music that meets the eye

Wat gebeurt er indien muzikanten zich laten inspireren door beeldende kunstenaars? Of wat gebeurt wanneer schilders zich laten leiden door de muziek van hun collega’s componisten?

In het fin-de-siècle staat het idee van het Gesamtkunstwerk centraal dat het samenbrengen van alle kunstdisciplines in één allesomvattend kunstwerk voor ogen heeft.

Het werk van Braques en Picasso werkte inspirerend voor de Fransen, net zoals het werk van James Ensor en René Magritte inspirerend werkte voor de Belgen. En heel af en toe is er wel eens een schilder die muziek schrijft of een muzikant die het penseel hanteert. Dit is het verhaal van een intrigerende wisselwerking.

 

Terra Nova Collective

Vlad Weverbergh & David Vergauwen

 

 

Programma

James Ensor marche des Rotariens Ostendais
Erik Satie trois morceaux en forme de poire
André Souris berceuse
André Souris air pour les saltimbanques de Picasso
André Souris 24 caprice
Eric Satie Gymnopédie N°1

 

Donderdag 14 maart 2019 12u15

TROUVAILLES Music that meets the eye

Thomas More Mechelen Campus Kruidtuin

Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen
Tickets & Reservaties
€10 (basis) I 5€ Studenten (-23 jaar)  I  Kinderen (-12 jaar) Gratis
Telefonisch 03 241 08 06
www.terranovacollective.com  www.thomasmore.be/campus-national

 

Donderdag 14 maart 2019 20u

TROUVAILLES Music that meets the eye

Universiteit Antwerpen

Kapel Grauwzusters Lange Sint-Annastraat 7 2000 Antwerpen
€10 (basis) avondkassa
www.uantwerpen.be/trouvailles www.terranovacollective.com