TROUVAILLES Die Kunst der Liebe

TROUVAILLES is een reeks waarbij het Terra Nova Collective muzikale vondsten aan het publiek presenteert. Typerend aan het format TROUVAILLES zijn de interviews. Dynamische gesprekken worden snel afgewisseld door muziek. Je ervaart een mix tussen een concert en een live radio uitzending. Het dynamisch vermengen van muziek en duiding werd in de jaren vijftig in America zeer populair met de Young People’s Concerts van Leonard Bernstein.

Naast de muzikale vondsten worden de concertprogramma’s  aangeboden in combinatie met meer bekende muziek waarmee een verband wordt gelegd. Deze onderlinge banden worden vervolgens tijdens gesprekken en Q&A’s duidelijk.

Terra Nova werkt hiervoor samen met de Thomas More Hogeschool en met de Universiteit Antwerpen, en vormingsinstelling Amarant.

De Trouvaille-formule is uniek en werd door Terra Nova reeds twee seizoenen met succes beproefd. Ze is er op gericht de glazen wand tussen muzikanten en musicologen enerzijds en het publiek anderzijds verder te doorbreken. Anders dan bij een lecture-performance wordt er door de moderator een meer dynamische wisselwerking tussen het publiek en de muzikanten gecreëerd. Wat minder bekende instrumenten worden getoond, verklaard en zo nodig uit elkaar gehaald. Musicologen en andere experten delen via interviews hun expertise en visie op het wetenschappelijk onderzoek. Het publiek blijft niet passief maar wordt onderworpen aan vragen en uitgenodigd om instrumenten te bekijken en aan te raken. Zo wordt het wegwijs gemaakt doorheen de intrigerende wereld van de klassieke muziek.

Deze meer open, flexibele en informele stijl staat garant voor een interactieve ontdekkingstocht die zowel aanslaat  bij jong-volwassenen en een door de wol geverfde concertpubliek.

Tijdens TROUVAILLES wordt moderator Vlad Weverbergh dit seizoen weer bijgestaan door musicoloog David Vergauwen. Bij enkele themaconcerten worden ook speciale gasten, zoals Bart Stouten , Willy Claes en Chantal Pattyn uitgenodigd.

TROUVAILLES Die Kunst der Liebe

In de eeuw van de Romantiek vertrouwen kunstenaars hun ziel toe aan hun muze. Scheppen doen zij vanuit een innerlijke noodzaak. Het publiek raakt in vervoering en wordt naar een betere wereld weggevoerd. Dat vluchten uit de mondaine wereld naar een betere plek van waarheid, rust en schoonheid is het ultieme romantische streven.

Tijdens het fin-de-siècle loopt de romantische beweging op haar laatste benen. Het uitdrukken van de pure emotie wordt ingeruild voor een zoektocht naar Moderniteit. De oude eeuw maakt plaats voor een nieuwe en daar hoort ook een nieuwe muziek bij.

Maar welk doel dient de muziek, indien het niet is om onze emoties te verklanken? Waartoe dient kunst, als het niet is om ons rust en geborgenheid te bieden? En waar eindigt die vernieuwing die door de Modernisten gepredikt wordt. Het fin-de-siècle markeert een spanningsveld tussen Romantiek en moderniteit.

 

Terra Nova Collective

Vlad Weverbergh & David Vergauwen

 

Programma
Guillaume Lekeu sonate voor piano
Joseph Ryelandt sonate voor altviool
Joseph Ryelandt Fantasie voor klarinet en piano
Max Bruch, 8 Stücke (Op. 83)

 

Donderdag 10 januari 2019 12u         
TROUVAILLES Die Kunst der Liebe
Thomas More Mechelen Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen
Tickets & Reservaties
€10 (basis) 5€ Studenten (-23 jaar) Kinderen (-12 jaar) Gratis
Telefonisch 03 241 08 06
www.terranovacollective.com
www.thomasmore.be/campus-national

Donderdag 10 januari 2019 20u                    
TROUVAILLES Die Kunst der Liebe
Thomas More Antwerpen Campus National
Kronenburgstraat 66, 2000 Antwerpen

Tickets & Reservaties
€10 (basis) I 5€ Studenten (-23 jaar)  I  Kinderen (-12 jaar) Gratis
Telefonisch 03 241 08 06
www.terranovacollective.com  www.thomasmore.be/campus-national