TROUVAILLES De klank van poëzie

TROUVAILLES is een reeks waarbij het Terra Nova Collective muzikale vondsten aan het publiek presenteert. Typerend aan het format TROUVAILLES zijn de interviews. Dynamische gesprekken worden snel afgewisseld door muziek. Je ervaart een mix tussen een concert en een live radio uitzending. Het dynamisch vermengen van muziek en duiding werd in de jaren vijftig in America zeer populair met de Young People’s Concerts van Leonard Bernstein.

Naast de muzikale vondsten worden de concertprogramma’s  aangeboden in combinatie met meer bekende muziek waarmee een verband wordt gelegd. Deze onderlinge banden worden vervolgens tijdens gesprekken en Q&A’s duidelijk.

Terra Nova werkt hiervoor samen met de Thomas More Hogeschool en met de Universiteit Antwerpen, en vormingsinstelling Amarant.

De Trouvaille-formule is uniek en werd door Terra Nova reeds twee seizoenen met succes beproefd. Ze is er op gericht de glazen wand tussen muzikanten en musicologen enerzijds en het publiek anderzijds verder te doorbreken. Anders dan bij een lecture-performance wordt er door de moderator een meer dynamische wisselwerking tussen het publiek en de muzikanten gecreëerd. Wat minder bekende instrumenten worden getoond, verklaard en zo nodig uit elkaar gehaald. Musicologen en andere experten delen via interviews hun expertise en visie op het wetenschappelijk onderzoek. Het publiek blijft niet passief maar wordt onderworpen aan vragen en uitgenodigd om instrumenten te bekijken en aan te raken. Zo wordt het wegwijs gemaakt doorheen de intrigerende wereld van de klassieke muziek.

Deze meer open, flexibele en informele stijl staat garant voor een interactieve ontdekkingstocht die zowel aanslaat  bij jong-volwassenen en een door de wol geverfde concertpubliek.

Tijdens TROUVAILLES wordt moderator Vlad Weverbergh dit seizoen weer bijgestaan door musicoloog David Vergauwen. Bij enkele themaconcerten worden ook speciale gasten, zoals Bart Stouten , Willy Claes en Chantal Pattyn uitgenodigd.

TROUVAILLES De klank van de poëzie

Wanneer muziek en poëzie in elkaars armen vallen, ontstaan de meest vergeestelijke kunstuitingen, waarbij kunstenaars niet alleen het gefluister van hun meest innerlijke gestalte onder woorden kunnen brengen, maar verder ook door klanken ons gemoed kunnen beroeren.
Met Marcel Proust als literaire gids, maken we een wandeling doorheen de wereld van het kunstlied in het fin-de-siècle en komen we op het spoor an enkele bijzondere vriendschappen tussen dichters en componisten die het culturele landschap in ons land bepaalden.

Terra Nova Collective
Vlad Weverbergh & David Vergauwen
Karen Vermeiren, sopraan, Yasuko Takahashi piano
Special guest Bart Stouten

Donderdag 11 oktober 2018 12u
TROUVAILLES De klank van poëzie
Thomas More Mechelen Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen
Tickets & Reservaties
€10 (basis) I 5€ Studenten (-23 jaar) I Kinderen (-12 jaar) Gratis
Telefonisch 03 241 08 06
www.terranovacollective.com www.thomasmore.be/campus-national

Donderdag 11 oktober 20u
TROUVAILLES De klank van poëzie
Universiteit Antwerpen
Kapel Grauwzusters Lange Sint-Annastraat 7 2000 Antwerpen
€10 (basis) avondkassa
www.uantwerpen.be/trouvailles www.terranovacollective.com

Vrijdag 12 oktober 20u30
TROUVAILLES De klank van poëzie
Concertzaal De Schelde
De Keyserhoeve 66
2040 Zandvliet
Vvk: €14 Kassa: €16
www.vrijetijdscentrumdeschelde.be